Privacy Statement

(Volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Met de volgende informatie willen we je inzicht geven in hoe we met jouw data om gaan voor wat betreft het gebruik van onze site en onze services en diensten. We leggen ook uit wat je rechten zijn met betrekking tot privacy etc. Hoe we je data behandelen en welke data we precies van je bewaren hangt af van welke service of dienst je van ons gebruikt en waar je ons toestemming voor geeft.

We voldoen hiermee aan, en verwijzen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke aktief is vanaf 25 mei 2018 (European Directive: 95/46/EC). In de verdere tekst zullen we dit steeds AVG noemen.

1. Verantwoordelijke, Art. 4 Sectie 7 AVG

Verantwoordelijk voor het behandelen en het bewaren van jouw data is:

wall-art.nl
Buckower Chaussee 114
12277 Berlin
Duitsland

Verdere details kun je vinden in onze Colofon.

2. Wat is „persoonlijke data“?

Persoonlijke data bevat alle informatie van jou als persoon die terug herleid kann worden tot jouw identiteit, zoals naam, adres, telefoonnummer. Informatie die niet herleid kan worden tot jouw identiteit is geen persoonlijke data.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


a) Contact via email of contactformulier.

Als je ons een email stuurt, of het contactformulier gebruikt, wordt data van jou op onze server opgeslagen. Dit is je mailadres, naam en eventueel telefoonnummer en adres. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag of verzoek af te handelen. De data zal verwijderd worden wanneer deze niet meer nodig is, of als de wettelijke termijn hiervoor is verstreken.

b) Opgeslagen data als je onze site bezoekt.

Als je onze site slechts bezoekt voor informatie, ofwel zonder je te registreren of aan te melden voor onze nieuwsbrief, zal bepaalde data door je browser met ons gedeeld worden. Als je onze site bezoekt wordt de volgende data uitgewisseld (voor technische redenen om je een goed werkende en veilige site aan te kunnen bieden):

 • - IP-Adres
 • - Datum en tijd van je bezoek
 • - Tijdzone t.ov. Greenwich Mean Time (GMT)
 • - Inhoud van je verzoek (ofwel, welke pagina’s je wilt bezoeken)
 • - Access status/http status
 • - Uitgewisselde data van en naar onze server
 • - Website van waar het verzoek komt (je pagina voordat je naar Wall-Art kwam)
 • - Browser
 • - Operating System en version
 • - Taal en versie van je browser

Optioneel kunt u bijvoorbeeld uw mobiele telefoonnummer opgeven, zodat de chauffeur van onze verzendpartner de details van de levering telefonisch met u kan afstemmen. Het nummer wordt niet doorgegeven, maar afgedrukt op het pakketlabel. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw mobiele telefoonnummer op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.

c) Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze site gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Let op dat het niet accepteren van cookies kan leiden tot een niet goed werkende site.

d) Registratie

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst vragen we je om je naam, adres, mailadres en soms een telefoonnummer. Deze data hebben we nodig om je order af te handelen en je op de hoogte te houden van je order. Deze data wordt alleen met dit doel gebruikt. De bewaartermijn voor deze data is de wettelijke bewaartermijn.

e) Nieuwsbrief

Na het inschrijven voor onze nieuwsbrief heb je ons expliciet toestemming gegeven om je te benaderen met aanbiedingen via email. Uitschrijven van deze nieuwsbrief is ten alle tijden mogelijk.

f) Analytische - Tools


Algemeen

Wall-Art gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wall-Art gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op geen enkele manier kann een cookie een programma installeren, uitvoeren of een virus verspreiden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor plaatst Google cookies op je device. Meer informatie over Google Analytics is bij Google op te vragen.

Episerver

Onze website maakt gebruik van Episerver Inc., 542 Amherst Street, Route 101A, Nashua, NH 03063, USA (https://www.episerver.com/) voor marketing en optimalisatie doeleinden. Deze technologie stelt ons in staat je een site aan te bieden met content die voor jou interessant is. Ook Episerver maakt gebruik van cookies.Op geen enkele manier wordt data uitgewisseld met derde partijen.

Facebook Social Plug-in

Onze website maakt gebruik van social plugins ("plugins") van www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Ingeval van een item „liken“ wordt data uitgewisseld met Facebook. Will je geen data uitwisselen met Facebook, zorg dan dat je uitgelogd bent van Facebook en dat je cookies gecleared zijn voor en na het bezoeken van onze site.

Bing Ads Conversion Tracking

Bing Ads Conversion Tracking wordt op eenzelfde wijze gebruikt als Google Adwords Tracking en Google Analytics Tracking. Middels een onschadelijke cookie, die op uw device wordt geplaatst, wordt bijgehouden of u op onze site gekomen bent door middel van het klikken op een Bing advertentie van Wall-Art. Er wordt gedrag van mensen bijgehouden (waar u bijvoorbeeld vandaan surft), maar op geen enkele wijze wordt er persoonlijke data opgeslagen, ofwel, het gedrag is niet terug te herleiden naar u als persoon zelf. Mocht u geen tracking cookies willen accepteren, dan kunt u dat instellen in uw browser. Dit kan wel leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Trustbadge

Trustbadge laat ons Trusted Shops kwaliteitslogo zien. Op het moment dat je interactie hebt met Trusted Shops, wordt er data uitgewisseld met hen. Op het moment dat je met Trusted Shops werkt, om bijvoorbeeld een review te plaatsen, geldt een overeenkomst met Trusted Shops.

Aanbiedingen van Sovendus GmbH

Na het klikken op de Sovendus Banner wordt er data met Sovendus uitgewisselt. Na klikken is er een overeenkomst met Sovendus. Deze data bevat alleen informatie betreffende jouw order.

Ingenico

Ingenico is de betaalmodule voor Wall-Art. Op het moment dat de betaling gedaan wordt, loopt dit volledig via de servers van Ingenico. Wij verwijzen u graag naar Ingenico voor hun privacy statement. Wall-Art heeft hier geen invloed op.

4. Juridische grondslag

Wij behandelen jouw data voor de volgende doeleinden envoldoen hiermee aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018):

a) Contractuele overeenkomst (Artikel 6 (1) (b) AVG)

Kortom, het afhandelen van jouw bestelling, nieuwsbrief, aanbieding etc.

b) Balance of Interest (Artikel 6 (1) (f) AVG)

Het analyseren van het gedrag van mensen op onze site dmv onder andere Google Analytics. Met deze tools worden gegevens opgeslagen, maar nooit terug te herleiden naar een identiteit, ofwel als voorbeeld: we weten dat er mensen uit Amsterdam op de site komen, maar niet wie.

c) Op basis van toestemming (Article 6 (1) a) AVG)

Denk hierbij aan de nieuwsbrief of cookies waarbij we je vooraf om toestemming vragen.

5. Delen van data met derden

Wall-Art verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wall-Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Data uitwisseling met een derde partij (Land)

We delen geen informatie met partijen uit andere landen, anders dan waar dit voor de afhandeling van je order noodzakelijk is en waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

7. Hoelang wordt je data bewaard?

Wall-Art zal jouw data alleen zolang bewaren als nodig is voor het afhandelen van je bestelling/nieuwsbrief etc. Wij houden hierbij ook de wettelijke regels in acht voor het bewaren van je gegevens.

8. Bescherming van jouw data.

Wall-Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wall-Art en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze klantenservice.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens is het noodzakelijk bij dit verzoek uw ordernummer(s) te vermelden.

10. Verplichting om data te verstrekken

Je bent niet verplicht om data met ons te delen. Je bent niet verplicht om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies etc. Echter, voor het goed functioneren van de site, en/of om een bestelling bij ons te plaatsen hebben we eenvoudigweg wat data van je nodig. Zonder deze data werkt de site niet goed of kunnen we je order niet verwerken.

11. Geautomatiseerde beslissingen en profileren

Wall-Art neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wall-Art.nl) tussen zit.

12. Privacy en Data verantwoordelijke

Heb je een vraag of opmerking met betrekking tot privacy of je data? Vraag het eenvoudig aan onze klantenservice, zij zullen je zo snel mogelijk een goed antwoord geven.

13. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de privacy statement en algemene voorwaarden aan te passen waar nodig.

V 1.1 Berlijn Maart 2022

 • verzenden vanaf €3,99

  Verzenden binnen Nederland en België al vanaf €3,99.

 • Binnen 14 dagen na ontvangst kunt u uw bestelling retourneren.

 • Veilig kopen

  Wall-art is aangesloten bij het keurmerk Trusted Shops waardoor u 100% veilig bij ons kunt bestellen.

 • Voor u geproduceerd

  Een groot deel van ons assortiment produceren we zelf. Zo bent u altijd verzekerd van een gloednieuw product.

 • Milieubewust

  We zetten ons actief in voor het milieu en ontwikkelen milieuvriendelijke producten waar mogelijk.

 • Veilig betalen

  Bij ons betaalt u altijd veilig per iDEAL, Bancontact, Creditcard, Paypal of bankoverschrijving.

Test
Chat